top of page

Våre tjenester

Vi tilbyr primært revisjon av regnskap med bistand til oppsett av årsoppgjør og ligningspapir. Vårt hovedfokus er mot små- og mellomstore selskap. Regnskapsføring, avstemminger, lovpliktig rapportering er noe av de oppgaver vi kan utføre for deg som regnskapskunde. Vi utfører selskapsetablering og endringer, skatte- og avgiftsrådgivning, samt annen økonomisk rådgivning for våre kunder.

Revisjon

 

Vi tilbyr revisjon av årsregnskap, andre attestasjonsoppgaver og særattestasjoner. Vår primærtjeneste er revisjon og vi har lang erfaring og god kompetanse. Vi er opptatt av å holde et faglig høyt nivå og holder oss løpende oppdatert på gjeldende lover og regler. Våre kunder er hovedsakelig små og mellomstore selskaper i et vidt spekter av bransjer. Av andre attestasjonsoppgaver vi utfører, kan nevnes uttalelser i forbindelse med støtte fra SkatteFunn, Innovasjon Norge, Kulturrådet mm.

Regnskap

 

Vi er også autorisert regnskapsførerselskap og kan derfor påta oss regnskapstjenester som bokføring, lønnskjøring, fakturering, avstemminger mv. For våre regnskapskunder utarbeider vi også årsregnskap og ligningspapirer. Vi har god kunnskap og benytter anerkjente system for å sikre at våre kunder blir best mulig ivaretatt.

Årsregnskap og
ligningspapir

 

Vi kan bistå med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapir. For andre enn våre revisjonsklienter kan vi også bistå med utarbeidelse av den lovpålagte dokumentasjon i forbindelse med årsregnskapsavleggelsen. Vi har lang erfaring og god kompetanse med denne typen oppgaver.

 

Selskapsetablering

 

Ved etablering av virksomhet kan vi bistå med utarbeidelse av nødvendige dokumenter og rådgivning ved valg av selskapsform. Vi har bistått ved et stort antall etableringer og har god kompetanse på området.

 

Omorganisering og
kapitalendringer

 

Fusjon og fisjon, kapitalforhøyelser eller kapitalnedsettelser, omdanning er kompliserte transaksjoner som krever god kompetanse på flere områder. Vi kan bistå med utarbeidelse av dokumenter, rådgivning og gjennomføring eller med revisjonstjenester for slike transaksjoner. Vi har god kunnskap på disse områdene og har også et samarbeid med advokater for de tilfeller det kan være aktuelt å innhente juridisk kompetanse.

Skatterådgivning og
annen bistand

 

Vi kan bistå med skatterådgivning, rådgivning på merverdiavgiftsområdet og annen rådgivning. Det er kompliserte regelverk å forholde seg til på disse områdene, og det er viktig å ha god oversikt over de muligheter og begrensninger som finnes. Vi har god kunnskap på disse områdene og har også et samarbeid med advokater for de tilfeller det kan være aktuelt å innhente juridisk kompetanse.

 

bottom of page